Bu eğitimde, ülkemizde henüz yönetim anlayışı içerisinde tam olarak yer bulamayan, kurumların yönetim süreçlerinde tanımlı olmayan Teknoloji Yönetim süreçlerini ve kullanılan temel araçları uygulama seviyesinde öğretmek hedeflenmiştir. Eğitimin kazanımları:

-        Teknoloji Yönetim aktivitelerinin ve bu aktiviteleri gerçekleştirmek için temel araçların neler olduğunu kavrayabilme,

-        Teknoloji Yönetimi için uygulama çerçevesini değerlendirebilme,

-        Özellikle kurumsal seviyede Teknoloji Yönetim süreçlerini etkin olarak planlama, yönlendirme ve denetleme fonksiyonlarını kurgulayabilme

Eğitim içeriği konu başlıkları:

-        Teknoloji Yönetimi ve Temel Kavramlara Giriş

-        Teknoloji Tanımlama, Teknoloji İstihbaratı ve Süreçleri

-        Teknoloji Seçme Eylemleri ve Seçme Süreçleri

-        Teknoloji Edinme Eylemleri, Kurumsal Ar-Ge ve Teknoloji Transfer Uygulamaları

-        Teknoloji Koruma Eylemleri, Fikri Sınai Haklar ve Uygulamaları

-        Teknoloji Kullanma (Yararlanma) Eylemleri, Ticarileştirme/Pazarlama ve Ürün Portföy Yönetimi

-         Öğrenme Eylemleri ve Bilgi Yönetimi

Bu kursta yorum yapma etkinleştirilmemiştir.