Yeni zirvelere ulaşın

Çevrimiçi kursunuza bugün başlayın!

Beceri kazanın ve bir etki yaratın! İş kariyeriniz burada başlar.
Bir kursa başlama zamanı.

Hepsini gör
Liderler Sıralaması

1 Arş. Gör. Seray Kağıtçı CANDAN
Arş. Gör. Seray Kağıtçı CANDAN
Newbie 20 xp
2 Arş. Gör. Huzeyfe Erkam CANDAN
Arş. Gör. Huzeyfe Erkam CANDAN
Newbie 20 xp
3 Arş. Gör. Bilge SAĞLAM
Arş. Gör. Bilge SAĞLAM
Newbie 18 xp
4 Doç. Dr. Kemal YAMAN
Doç. Dr. Kemal YAMAN
Newbie 5 xp
Hepsini gör
En popüler kurslar

PRINCE2 Proje Yönetimi

Eğitimin Amacı:

 Katılımcıların PRINCE2 (Projects IN Controlled Environments) proje yönetimi metodolojisini anlamalarını sağlamak.

Katılımcıların PRIN    Katılımcıların PRINCE2 (Projects IN CoCE2'nin temel prensiplerini, süreçlerini, rollerini ve tema kavramlarını kavramalarını sağlamak.

Katılımcıların PRINCE2 metodolojisinin avantajlarını ve uygulama alanlarını anlamalarını sağlamak.

Katılımcıları proje yönetimi süreçlerini etkin bir şekilde uygulamak için donatmak.

Eğitim Çıktıları:

PRINCE2 metodolojisinin temel prensiplerini anlamak ve tanımlamak. PRINCE2 süreçlerini ve bunların birbirleriyle nasıl ilişkilendiğini açıklamak. Proje organizasyon yapısını ve rollerini tanımlamak ve açıklamak.

Proje başlangıcından kapatılmasına kadar olan süreçlerde PRINCE2'nin nasıl uygulandığını göstermek.

Proje yönetim planını hazırlamak ve güncellemek için PRINCE2 yöntemlerini uygulamak.

Sistem Düşüncesi

Doğrusal yaklaşımların zayıf yönleri ile doğrusal olmayan (doğal) yakl​aşımların güçlü y​önleri.

 Eğitimin Çıktıları:

1. Temel düşünceler tarihi hakkında bilgi sahibi olmak

2. Sistem ve ilişkili kavramları bilmek.

3. Sistem düşüncesinin gelişimini bilme.

4. Bireylerde ve örgütlerde sistemli düşünebilmenin temellerini bilme.

5. Öğrenme ve öğrenememe olgularını bilme.

6. Öğrenmeye engel olan temel sistemsel tuzakları (arketipleri) bilme ve vakalarda bunları teşhis edebilme ve çözüm önerebilme

7. Sistemsel teşhis kabiliyetlerinin 12 aşamasını bilme, vakalarda bunları teşhis edebilme ve çözüm önerebilme.

 

İç Mekân İfadesinde Renklendirme

Atölye/derste iç mekânların teknik resim kuralları ve uluslararası standartlar doğrultusunda, verilen proje kapsamında mimari plan, kesit görünüş ve perspektiflerin uygun şekilde çizimi ve marker tekniği ile renklendirilmesi amaçlanmaktadır.

İç mimarlık öğrencileri için marker tekniği ile renklendirmenin örnek çizimlerle anlatıldığı ve uygulandığı eğitim ve öğretime yönelik atölye/ders.

Marker tekniği ile plan, kesit, görünüş ve perspektif renklendirmeleri içmimarlık eğitiminde belirli düzeyde beklenmektedir. Özellikle proje sunuşlarında önemli olmaktadır. Mimari plan, kesit, görünüş ve perspektif renklendirmenin aktarıldığı bu çalışma marker tekniği kullanılarak yapılan bir renklendirme yöntemi olup, herhangi bir tasarım kararını içermemektedir. Eğitimin kazanımları:

-        Katılımcıların marker tekniğini kullanarak mimari plan, kesit, görünüş ve perspektifleri renklendirebilme

-        Marker renklendirme tekniğini öğ​renip uygulayabilme