Bu eğitim ile bilimsel araştırma ilke ve yöntemlerinin tanınması ve araştırma süreçlerinde etkin bir şekilde kullanılması amaçlanmaktadır. Bilimsel araştırma yöntemleriyle ilgili temel kavramlar, etik ilkeler, bilimsel araştırma ilke, yöntem ve teknikleri, bilimsel araştırma önerisi aşamaları eğitim içeriği konu başlıklarını oluşturmaktadır. Eğitimin kazanımları:

- Bilimsel araştırma ilke ve yöntemlerinin tanınması

- Çalışma konusunun amacına göre uygun yöntem ve tekniklerin belirlenmesi

- Bilimsel araştırma süreçlerinde etik ilkelerin uygulanması

İlgilenilen alanda bir araştırma önerisi tasarlanması

Bu kursta yorum yapma etkinleştirilmemiştir.