Bu eğitimin amacı banka ve finansal kuruluşların teorik olarak öğrenilmesi ve Türkiye`de faaliyet göstermekte olan finansal kuruluşlar ve bankacılık sektörünün incelenmesidir. Eğitimin kazanımları:

- Mali sistem ve finansal piyasalar hakkında bilgi sahibi olmak

- Türkiye`de faaliyet göstermekte olan finansal piyasalar hakkında bilgi sahibi olmak

- Finansal aracılar ve bankacılık sektörünü öğrenmek

- Türkiye`deki mali sistemin yapısını değerlendirmek  

- Türkiye`de Bankacılık Sektörü hakkında bilgi sahibi olmak

Eğitim içeriği konu başlıkları:

- Mali Sistem ve Finansal Piyasalar

- Türkiye`de Finansal Piyasalar

- Finansal Aracılar ve Bankacılık

- Türkiye`de Mali Sistemin Yapısı

Türkiye`de Bankacılık Sektörü

Bu kursta yorum yapma etkinleştirilmemiştir.