Öğrenciler, Roma'nın kuruluşundan çöküşüne kadar olan tarihi kronolojiyi kavrayabileceklerdir. Ayrıca Roma'nın Krallık, Cumhuriyet ve İmparatorluk dönemleri arasındaki siyasi ve sosyal yapıları ayırt edebileceklerdir. Roma'nın siyasi, hukuki, ekonomik, askeri ve dini alanlardaki önemli kurumlarını ve uygulamalarını tanımlayabileceklerdir. Eğitim içeriği konu başlıkları:

- Roma’nın Temelleri

- Krallık, Cumhuriyet ve İmparatorluk Dönemleri

- Roma’da Siyaset ve Askeriye

- Roma İmparatorluğu'nda Günlük Yaşam

- Roma Kültürü, Din ve Eğlence

- Roma Mühendisliği, Mimarisi ve Teknolojisi

Roma'nın Çöküşü ve Mirası

Bu kursta yorum yapma etkinleştirilmemiştir.