Geleneksel tipte sabit kanatlı bir İHA’nın tasarlanması için gerekli

aerodinamik altyapının verilmesi, öğrencilerin XFLR5 yazılımı

üzerinde tasarımlarını gerçekleştirmeleri, yazılım üzerinde sayısal

yöntemler ile aerodinamik analizlerin gerçekleştirilmesi, İHA’nın seyir

halinde kararlı uçabilmesini sağlamak amacıyla uçuş analizlerinin

yapılması, uçuş için gerekli itkinin belirlenmesi ve böylece gerçek

dünya koşullarına uygun bir İHA’nın nasıl tasarlanabileceğinin

öğrenciye aktarılması amaçlanmaktadır.

Bu kursta yorum yapma etkinleştirilmemiştir.