Eğitimin amacı öğrencilere, sosyal ve bilişsel psikoloji veya diğer ilgili kaynak disiplinlerden temel araştırmalardan yararlanan çağdaş ve önemli pazarlama alanlarını anlatmaktır. Bu bağlamda, son dönemde giderek yaygın kullanılan güncel ve etkili pazarlama stratejilerinin farkına varmalarını sağlamak hedeflenmektedir.

Temel kazanımlar:

- Pazarlama uygulamalarındaki değişikliklere katkıda bulunan küresel mega trendlerin etkilerini anlamak.

- Çağdaş pazarlama kavramlarının ve bağlamlarının ortaya çıkışını, alaka düzeyini ve uygulamalarını örnekler ile incelemek.

Pazarlama bağlamlarının çeşitliliğini ve güncel pazarlama stratejilerinin pazardaki mevcut durumlarını öğrenmek.

Bu kursta yorum yapma etkinleştirilmemiştir.