Bu eğitim programı, katılımcılara uluslararası pazarlara açılma ve bu pazarlarda yer edinme konusunda gerekli bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır.

Eğitim programı tamamlandıktan sonra katılımcılar:

- Farklı uluslararası pazarların dinamiklerini ve trendlerini anlayabileceklerdir.

- Potansiyel uluslararası pazarları belirleme ve analiz etme yöntemlerini öğrenebileceklerdir.

- Etkili bir ihracat pazarlama planı geliştirebileceklerdir.

- Kültürel farklılıkları ve bunların uluslararası ticaretteki önemini kavrayabileceklerdir.

- Uluslararası pazarlama ve satış kanallarını ve stratejilerini öğrenebileceklerdir.

- Ticari anlaşmalar ve gümrük prosedürleri hakkında bilgi sahibi olabileceklerdir.

- Uluslararası pazarlarda risk yönetimi ve finansal planlama konusunda bilgi edinebileceklerdir.

Eğitim içeriği konu başlıkları:

- Uluslararası Pazarların Temelleri

- Uluslararası Pazarlama Stratejileri
- Kültürel Farklılıklar ve Yönetimi

- Uluslararası Satış ve Pazarlama Kanalları

- Ticari Anlaşmalar ve Gümrük Prosedürleri

Uluslararası Risk Yönetimi ve Finansman

Bu kursta yorum yapma etkinleştirilmemiştir.