Bu eğitimin amacı pazarlama işlevinin kapsamını ve rolünü

- pazarlama karması elemanlarının entegrasyonu: ürün, fiyat, dağıtım kanalları ve tutundurma;

- tutundurma karması araçlarının entegrasyonu: Halkla ilişkiler, reklamcılık, kişisel satış, satış tutundurma ve doğrudan satışa vurgu yaparak incelemektir.

Ek olarak pazarlama iletişiminin müşterilere nasıl ulaştığını ve onlara hizmet ettiğini ve tüketici davranışlarını şekillendirmeye nasıl yardımcı olduğunu anlamaktır. Bu eğitime katılanlar:

- İletişim faaliyetlerini öğrenir.

- İletişim kampanyaları düzenlenmesini bilir.

- Satış tutundurma faaliyetlerinin uygulanmasını öğrenir.

- Kişisel satış uygulamalarını bilir.

- Pazarlama halkla iletişimini öğrenir.

- Reklam uygulamalarını kavrar.

- Bütünleşik pazarlama iletişimi uygulamalarını bilir.

Doğrudan pazarlama faaliyetlerini öğrenir.

Bu kursta yorum yapma etkinleştirilmemiştir.