- Sistem tasarımı, seçimi, tedariki ve geliştirilmesi kararlarını etkilemek,

- Tasarım ile destek ihtiyaçlarının entegrasyonlarını sağlamak,

- Destek kaynaklarını tanımlamak, planlamak, geliştirmek ve uygulamak,

- Sistem hazır olması ile destek ihtiyaçlarının uyum ve etkileşimini sağlamak,

- Sistem hazır olma (performans) seviyesini yükseltmek,

- Sistemin ihtiyaç duyduğu desteği minimum maliyetlerde temin etmek,

- Sistem ömür devri toplam maliyetleri içerisinde yer alan maliyet sürücülerini tanımlamak,

bu eğitimin ana amaçlarını oluşturmaktadır. Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılar:

- Savunma sistemlerinin yeteneklerini yükseltebilir.

- Sistemlerin görevi yerine getirebilme kabiliyetlerini geliştirebilir.

Sistemlerin operasyonel (harekâta) hazır olma seviyelerini artırabilir.

Bu kursta yorum yapma etkinleştirilmemiştir.