Afet ve deprem süreçlerinde lojistik sistemlerin oynadığı merkez rolü, ekonomik maliyeti, çevresel olumsuz etkileri ve afet/deprem felaketlerinden önce ileri hazırlık yapma, askeri disiplin, yalın süreçler, dinamik yapı, çevik müdahale/operasyon, ağ (network) tasarımı, bilgi sistemleri ve yönetimi ile krizlere çok yönlü ve en iyi uygulamalarla müdahale etme, lojistik politika, planlama ve senaryo yaklaşım ve süreçlerini bilimsel bir anlayışla katılımcılara öğretmek bu eğitimin ana amacıdır. Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılar:

- Afet/deprem lojistik ihtiyaçlarını, süreçlerini ve fonksiyonlarını açıklayabilir.

- Etkin, verimli, çevik ve esnek bir lojistik hizmet yapısı tasarlayabilir.

- Çeşitli senaryolar dahilinde alternatif yaklaşım tarzları ve seçenekleri geliştirilebilir ve planlayabilir.

- Acil Lojistik Yardım Operasyonlarını (ALYO) uygulayabilir.

- Lojistik Yardım Timleri-LYT’nin görevlerini tanımlayabilir.

Afet/deprem zede beklentileri ile gerçekleşen lojistik yardım müdahale/tepki süresi arasındaki gecikmelerin nedenlerini açıklayabilir.

Bu kursta yorum yapma etkinleştirilmemiştir.