Sürdürülebilir Tasarım ile tasarım-doğal çevre ilişkisinin kavranması amaçlanmıştır. Kavram oluşturmaktan bir sistemin tasarım aşamasına, ürün/mekan oluşuna kadarki süreçte tasarımcıların verdikleri kararlar, felsefe ve idrakin ürünü olduğunda, çevresel ve sosyal etkisi büyük, çoğunluğa katkıda bulunan eserler olmaktadır. Bu ders ile öğrencilerimiz, sürdürülebilir tasarım uygulamalarını kavram oluşturma aşamasında dahil etmeyi öğrenmiş olacaklardır. Bu özgünlük rekabet avantajı sağlayacak ve akıllı tasarımı teşvik edecektir. Hammaddeden veya geri dönüştürülmüş malzemeden başlayarak tasarım, işleme, üretim, kullanım, yeniden kullanım ve demonte/imha sürecinin döngüselliğini, üretilenin daim oluşunun yolculuğunu keşfedecek, sistem üretme standardizasyonu yakalayacaktır. Eğitim içeriği konu başlıkları Sürdürülebilirlik, Tasarım Felsefesi, Yapıda Enerji Verimliliği, Ekonomik  ve Çevresel Kaynak Yönetimi şeklindedir.

Bu kursta yorum yapma etkinleştirilmemiştir.