Eğitimin amacı;

- Öğrencilerin İngilizceyi etkili bir şekilde anlamalarını, konuşmalarını, okumalarını ve yazmalarını sağlamak.

- Öğrencilerin akademik ve mesleki alanlarda İngilizce dil becerilerini güçlendirerek küresel rekabet gücünü artırmak.

- Öğrencileri uluslararası dil sınavlarına hazırlamak.

Eğitimin Çıktıları;

- Dil Yeterliliği: Öğrencilerin İngilizce dilinde temel dilbilgisi bilgisine sahip olmaları ve çeşitli iletişim durumlarında etkili bir şekilde iletişim kurabilmeleri.

- Dinleme ve Anlama: Öğrencilerin İngilizce konuşulan materyalleri dinleyip anlayabilme yeteneklerinin geliştirilmesi.

- Konuşma Becerileri: Öğrencilerin İngilizce konuşma becerilerini geliştirerek farklı konularda rahatlıkla iletişim kurabilme yeteneklerini kazanmaları.

- Yazma Becerileri: Öğrencilerin İngilizce yazma becerilerini güçlendirerek farklı türlerde metinler yazabilme yeteneklerinin geliştirilmesi.

- Okuma Yetkinliği: Öğrencilerin İngilizce metinleri anlayabilme ve çeşitli kaynaklardan bilgi edinebilme yeteneklerinin artırılması.

Sınav Stratejileri: Öğrencilerin uluslararası IELTS sınavlarında başarılı olabilmeleri için stratejiler geliştirmeleri ve sınav becerilerini kazanmaları.

Bu kursta yorum yapma etkinleştirilmemiştir.