Sağlık Prosedürleri 

İŞLEM PROSEDÜRÜ

  1. Dönem içinde alınan raporlar devamsızlık sayılır. Bu nedenle dönem içerisinde alınan raporlar işleme alınmamaktadır.
  2. Bütünleme sınavları yalnızca final sınavı döneminde geçerli raporu olan öğrenciler için yapılır.
  3. Özel hastane ve doktorlardan alınan raporlar geçersizdir.
  4. Öğrencilerimizin ilk olarak Üniversitemiz hekiminden aldıkları raporlar geçerlidir.
  5. Veya Üniversite Hekiminin sevk ettiği resmi hastanelerin ilgili birimleri tarafından verilen raporlar geçerlidir.
  6. Öğrencinin kurum doktorundan sevk alınmaksızın, yalnızca resmi sağlık kurumlarının acil polikliniğinden alınan raporlar geçerlidir.
  7. Diş hastalıkları konusunda sadece resmi sağlık kuruluşlarından alınan raporlar geçerlidir.
  8. Hafta sonları, tatil günlerinde veya Ankara dışından sadece resmi sağlık kurumlarının acil polikliniğinden giriş yapılarak alınan raporlar geçerlidir.
  9. Bir yarıyılda beş haftadan fazla izinli olan öğrencilerin öğrencilik hakları o yarıyıl için dondurulur ve izinli sayılır.