Belgeler 

 • Öğrenci Belgesi, üniversitemize kayıtlı ve öğrencilik haklarından yararlanan öğrencilerin üniversitemizde öğrenci olduklarını gösteren belgedir.
 • Türkçe veya İngilizce dillerinde hazırlanabilmektedir.
 • Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'ndan Salı ve Perşembe günleri alınabilir.
 • oidb@ostimteknik.edu.tr adresine üniversite uzantılı öğrenci e-postası üzerinden talep gönderilerek e-posta yoluyla alınabilir.
 • Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden elektronik imzalı olarak temin edilebilir.
 • Öğrencilerin, öğrenimleri süresince almış oldukları dersleri, notları, kredileri ve ağırlıklı genel not ortalamalarını yarıyıl bazında gösteren belgedir.
 • Türkçe veya İngilizce dillerinde hazırlanabilmektedir.
 • Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'ndan Salı ve Perşembe günleri alınabilir.
 • oidb@ostimteknik.edu.tr adresine üniversite uzantılı öğrenci e-postası üzerinden talep gönderilerek e-posta yoluyla alınabilir.
 • Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden elektronik imzalı olarak temin edilebilir.
 • Öğrencinin üniversitemizde öğrenim gördüğü süre içerisinde herhangi bir disiplin cezası alıp almadığını gösteren belgedir.
 • Türkçe veya İngilizce dillerinde hazırlanabilmektedir.
 • Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'ndan Salı ve Perşembe günleri alınabilir.
 • oidb@ostimteknik.edu.tr adresine üniversite uzantılı öğrenci e-postası üzerinden talep gönderilerek e-posta yoluyla alınabilir.
Geçici Mezuniyet Belgesi
 • Mezun öğrencinin, diploma basım süreçleri tamamlanana dek mezun olduğunu gösteren belgedir.
 • Öğrencinin, diplomasını teslim alırken bu belgeyi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na teslim etmesi gerekmektedir.
 • Türkçe dilinde temin edilebilmektedir.