Burslar ve İndirimler 

ÖSYS/YKS/DGS Yerleştirme Bursu

Bunlar burs kontenjanlarıdır (%100), programın ilgili yılın YKS kılavuzunda yayınlanan toplam kontenjanının %15'inden az olamaz.

a) Belirlenen bu oranın %13'ü merkezi yerleştirme puanı en yüksek öğrenci, kalan %2'si ise merkezi yerleştirme puanı en yüksek öğrenci, şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları olacak şekilde düzenlenir. Belirtilen sayı kesirli ise virgülden sonraki sayı beştir, beşten büyükse bir üst sayıya yuvarlanır. Daha küçükse dikkate alınmaz.

b) İlgili yılın kılavuzunda belirlenen burs kontenjanının dolmaması durumunda, eksik olan burs kontenjanı ek kontenjan kılavuzunda yer almak suretiyle tamamlanır. Ek kontenjan ile doldurulması mümkün değilse, başarı sırasını izleyen öğrenci, İlgili programın burslu kontenjanına en son yerleştirilen öğrenci, ilgili programın indirimli veya ücretli programına yerleştirilirse, şehit yakını, gazi veya yakını olup olmadığına bakılmaksızın eksikliği bu öğrenci/öğrenciler tarafından tamamlanır. Gaziler.

YKS indirimli kontenjanlar

İlgili yılın YKS kılavuzunda burslu öğrenciler ve ücretliler hariç olmak üzere kontenjanlar %50 veya %25 indirimlidir.

DGS burslu indirimli kontenjanlar

Bunlar ilgili yılın DGS Rehberinde belirlenen burslu (%100) ve indirimli (%50 veya %25) kontenjanlardır.

DGS indirimi

Üniversitemiz önlisans programından mezun olup DGS ile üniversitemize yerleşen öğrencilere %25 indirim uygulanmaktadır.

Lisansüstü burs kontenjanları

Tezli yüksek lisans ve doktora düzeyindeki her diploma programı için burs kontenjanları (%100), tezli yüksek lisans ve doktora programlarında ilgili yarıyılda kayıtlı öğrenci sayısının %15'inden az olamaz.

a) Belirlenen kontenjan sayısı kesirli ise virgülden sonraki sayı beş, beşten büyük ise bir üst sayıya yuvarlanır. Daha küçükse dikkate alınmaz.

b) Kayıtlı burslu öğrenci kontenjanının dolmaması halinde başarı sırası dikkate alınarak eksik kontenjan doldurulur.

c) Üniversitemizde araştırma görevlisi olarak görev yapan Üniversite Enstitülerimiz lisansüstü öğrencilerinden öğrenim ücreti alınmaz.

ç) Üniversitemiz lisans mezunlarına %25 indirim uygulanır.

Engelli indirimi

Engellilik oranı %40 ve üzeri olan öğrencilere %10 indirim uygulanır.

kardeş indirimi

Öğrenim gören öğrenciden sonra yerleştirilen diğer kardeşe %10 indirim uygulanır. Birden fazla kardeşin aynı anda yerleşmesi halinde indirim oranı paylaştırılır.

Tercih indirimi

İlgili yılın YKS veya DGS kılavuzunda yer alan kontenjanlardan tercih indirimi alacak programlar, tercih sırası ve indirim oranı her yıl Üniversite Yönetim Kurulu kararı ve Yönetim Kurulu onayı ile belirlenebilir. Mütevelli Heyeti.

Yatay transfer indirimi

Merkezi yerleştirme puanı (YKS/DGS) veya

Genel not ortalaması (kurum içi dahil) olan yükseköğretim kurumlarına geçiş yapacak öğrencilerin, yükseköğretim kurumlarına kayıtlı oldukları yılda merkezi yerleştirme puanı;

a) %100 burs kontenjanının tavan puana eşit veya bu puandan yüksek olması durumunda %100 burs verilir.

​b) %100 burslu kontenjanın tavan ve taban puanı arasında kalanlara %75 indirim uygulanır.

c) %50 indirim kotası taban puana eşit veya daha yüksek ise %50 indirim yapılır.

ç) %25 indirimli kontenjanın taban puana eşit veya daha yüksek olması durumunda %25 indirim yapılır.

d) Aynı yıl içinde geçmek istedikleri programın burslu veya indirimli kategorisi için YKS/DGS puanı yeterli olmayanlar, ücretli programın öğrenim ücretine tabidir.

e) Programın YKS kılavuzunda ücretli kontenjan olmaması durumunda indirimli kontenjandaki öğrenim ücreti uygulanır.

f) Bu öğrenciler, geçiş yaptıkları akademik yılın öğrenim ücretine tabidir.