Eğitimin amacı; yeni normal dünyada, katılımcılara stratejik yönetim konusunda genel bir çerçeve sunmak, stratejik analiz sürecinin kavranmasını ve iş ve rekabet stratejileri konusunda derinlemesine bilgi sahibi olunmasını sağlamak, her türlü veriden stratejiye gidiş sürecinin esaslarını ortaya koymak, sürdürülebilir strateji kavramını konusunda bilgi vermek, işbirliği ağlarının stratejilere etkisini tartışmak ve yeni strateji alanı konusunda çeşitli öngörülerde bulunmaktır. Eğitim içeriği konu başlıkları:

-        Stratejik Yönetim Kavramı

-        Stratejik Yönetim Süreci

-        İş Stratejileri ve Rekabet Analizi

-        Veriden Stratejiye

-        Sürdürülebilir Stratejiler

-        İşbirliği Ağlarının Stratejiye Etkileri

Yeni Strateji

Bu kursta yorum yapma etkinleştirilmemiştir.