Katılımcıların PRINCE2 (Projects IN Controlled Environments) proje yönetimi metodolojisini anlamalarını sağlamak.

Katılımcıların PRINCE2'nin temel prensiplerini, süreçlerini, rollerini ve tema kavramlarını kavramalarını sağlamak.

Katılımcıların PRINCE2 metodolojisinin avantajlarını ve uygulama alanlarını anlamalarını sağlamak.

Katılımcıları proje yönetimi süreçlerini etkin bir şekilde uygulamak için donatmak.

Eğitim Çıktıları:

PRINCE2 metodolojisinin temel prensiplerini anlamak ve tanımlamak. PRINCE2 süreçlerini ve bunların birbirleriyle nasıl ilişkilendiğini açıklamak. Proje organizasyon yapısını ve rollerini tanımlamak ve açıklamak.

Proje başlangıcından kapatılmasına kadar olan süreçlerde PRINCE2'nin nasıl uygulandığını göstermek.

Proje yönetim planını hazırlamak ve güncellemek için PRINCE2 yöntemlerini uygulamak.

Bu kursta yorum yapma etkinleştirilmemiştir.